* Към главната страница *

Място за поръчки

Засега може:

Да поръчате:

на тел. 0887293527

или

на електронен адрес coku@mail.bg

Заплащането се извършва при доставяне на поръчката.

Да посетите на място градината и сами да изберете това, което желаете.